bg

beijing

AS.ARCHITECTURE-STUDIO

701, Liangdian Design Center, No.94 Dongsi Shitiao, Dongcheng District
100007 Beijing China

T + 86 10 52 97 85 99
F + 86 10 52 97 85 77
Beijing branch manager : LI Shuwen

as.bj@architecture-studio.com.cn
www.architecture-studio.fr

_PLAN